IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

 

 

BEARD - MUSTACHE TRANSPLANTATION

 

FUE yönteminin getirdiği yeniliklerden biri de sakal bıyık ekimidir. B bölgelerde özellikle iğneli ekim tekniği ile en doğru açıların verilebilir ve son derece doğal sonuçlar elde edilir. FUE yöntemi ile iki kulak arası bölgesinden alınan graftler sakal ve bıyık bölgesine nakledilir. Sakal ve bıyık ekiminde özellikle iğneli teknik ile ekim yapılmalıdır.